เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์Thunderbolt™ 3สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19385
1/25/2019

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมThunderbolt™ 3สําหรับชุด Intel® NUC NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK (82)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.3 MB
  • SHA1: D01E32B936F8A156F6EEE571E7253A614A67F9CD

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือนี้จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมThunderbolt™ 3สําหรับชุด Intel® NUC NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

  • การปรับปรุงความปลอดภัย

หมาย เหตุ

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ Thunderbolt™ 3 สําหรับชุด Intel® NUC NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK ยังไม่ได้รับการอัปเดต มีการระบุไว้อย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นเวอร์ชั่น 33 ไฟล์ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่น 82 เสมอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้