คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

19373
2/14/2024

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้มีคู่มือผู้ใช้ อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet เวอร์ชั่น 29.0

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • ขนาด: 1.6 MB
  • SHA1: D547E43148256F0DF198F96C1F30977CD067CE36

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้มีคู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

มีอะไรใหม่

ตรวจทานบันทึกย่อประจํารุ่นและไฟล์ readme.txt

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้