คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

19373
12/6/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter เวอร์ชั่น 23.5

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 3.3 MB
  • SHA1: AF59EBE7546E44B9DCC2BBBD11CB776BA5AE2328

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter เวอร์ชั่น 23.5

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุ readme สําหรับสิ่งใหม่การแก้ไขข้อบกพร่องคําแนะนําในการติดตั้งปัญหาที่ทราบและฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้