ยูทิลิตี้ INF ของชิปเซ็ต

19347
6/30/2021

บทนำ

โดยหลักแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์ชิปเซ็ต Intel® ยูทิลิตี้เวอร์ชั่น 10.1.18793.8276 จะติดตั้งไฟล์ Windows* INF ดูคําอธิบายโดยละเอียดเพื่อดูว่าคุณต้องการไฟล์นี้หรือไม่

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 2.9 MB
  • SHA1: 939BF950B14D8D9B51C04E4B2C96DEACB5BA605A

คำอธิบายโดยละเอียด

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับส่วนประกอบของคุณหรือไม่ เรียกใช้Intel® Driver & Support Assistantเพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

การใช้งาน Intel® Driver & Support Assistant ที่ใช้งานง่ายนี้จะบอกให้คุณทราบหากคุณต้องการอัปเดตไฟล์ INF ของชิปเซ็ตและจะแจ้งให้คุณติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดชิปเซ็ตและการดาวน์โหลดไฟล์ทั่วไปที่จําเป็นต่อระบบของคุณ

การเปลี่ยนชื่อ

Intel® Chipset Device Softwareคือชื่อใหม่ของยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel® ชื่อนี้จะปรากฏให้เห็นเมื่อเรียกใช้แพคเกจการติดตั้ง

เกี่ยวกับไฟล์/ดาวน์โหลดนี้

Intel Chipset Device Softwareจะติดตั้งไฟล์ Windows* INF INF เป็นไฟล์ข้อความที่มีระบบปฏิบัติการพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ในระบบ ในกรณีของIntel Chipset Device Softwareปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าวมักจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ ซึ่งช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถแสดงชื่อที่ถูกต้องสําหรับชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ในตัวจัดการอุปกรณ์

หมาย เหตุ: Intel Chipset Device Softwareไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์สําหรับ AGP หรือ USB อย่าดาวน์โหลดยูทิลิตี้นี้หากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณแนะนําให้แก้ไขปัญหา "ไดรเวอร์ AGP" "AGP GART" หรือ "ไดรเวอร์ USB" ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้

อ่านไฟล์ Readme และ บันทึกย่อประจํารุ่น ที่แนบมาก่อนการติดตั้ง

คําสําคัญ: 82801, ICH, MCH, ชิปเซ็ต

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดู รายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้