ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* for Windows® Server 2016 for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19332
8/23/2018

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Realtek* High Definition Audio เพื่อการเชื่อมต่อเสียงขนาด 3.5 มม. กับ Windows® Server 2016 บน Intel® NUC NUC8i7HxKx

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 179.3 MB
  • SHA1: 73B5AE70ED6CFE820497FBBE7E0DF859512D6FB0

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้ให้ไดรเวอร์ Realtek* High Definition Audio for the 3.5 มม. เสียงระดับชั้นใน Intel® NUC Kits NUC8i7HxKx ต้องระบุไดรเวอร์เสียงนี้หากคุณวางแผนจะเชื่อมต่อไมโครโฟนหรือชุดหูฟังเข้ากับช่องต่อเสียง หรือต้องการใช้การเชื่อมต่อ TOSLINK ที่ด้านหลังของ NUC

หมาย เหตุ

ดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่รองรับใน Windows Server 2016

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้