ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet for Windows® Server 2016 for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19329
2/14/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ LAN ของ Intel® Ethernet Connection I219-LM และ I210 ขณะใช้ Windows® Server 2016 เพื่อ Intel® NUC NUC8i7HxKxx

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 78 MB
  • SHA1: 3A87478D9A085245F03166B53B05C28132DF21CF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN ใน Windows® Server 2016 เพื่อ Intel® NUC NUC8i7HxKx ที่มี Intel® Ethernet Connection I219-LM และ I210

หมาย เหตุ

ดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่รองรับใน Windows Server 2016

ดู Readme เพื่อดูสิ่งใหม่ๆ หรือปัญหาคงที่ คําแนะนําการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้