ไดรเวอร์ Intel Management Engine Consumer สําหรับ Windows® Server 2016 สําหรับ Intel® NUC

19328
3/27/2019

บทนำ

ติดตั้งคอมโพเนนต์ Intel Management Engine (Intel ME) สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®® NUC, NUC7i3DN, NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 300.7 MB
  • SHA1: 0D68617F88B0B1F8474190B6518CE13D68B346A6

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งคอมโพเนนต์ Intel Management Engine (Intel ME) สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®® NUC, NUC7i3DN, NUC8i7HVK และ NUC8i7HNK

Note

หากโปรแกรมควบคุมไม่ได้ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วลองติดตั้งเวอร์ชันนี้อีกครั้ง

ดู ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Server 2016

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้