ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® Server 2016 สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19325
8/10/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® Server 2016 สําหรับ Intel® NUCs NUC8i7HxKx

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 355.9 MB
  • SHA1: 50BF2C46AD91796E336EB1AC4E7F947785D7B339

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับใช้กับ Intel® NUCS NUC8i7HxKx ไดรเวอร์นี้จําเป็นต้องใช้ความสามารถในการแปลงรหัส Intel® Quick Sync

หมายเหตุสําคัญ

ดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่รองรับใน Windows Server 2016

ไดรเวอร์กราฟิกหลักสําหรับ NUC8i7HNKx และ NUC8i7HVKx คือ ไดรเวอร์ Radeon* หากคุณไม่ได้ติดตั้งทั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel และไดรเวอร์ Radeon คุณอาจประสบปัญหาต่อไปนี้:

  • กราฟิกที่ไม่เสถียร
  • ไม่สามารถตั้งค่าจอแสดงผลหลายจอได้
  • แอปพลิเคชันเกิดการขัดข้องหลังจากเปิด

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไข คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับIntel® Compute Stickของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้