ไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows* Server 2016 สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19322
8/10/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows* Server 2016 สําหรับ Intel® NUC NUC8i7HxKx

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 365.7 MB
  • SHA1: 4CE1DBDC67BF9316B090D21ED74BEE2759FB366D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M นี่คือไดรเวอร์กราฟิกหลักที่จําเป็นในการใช้ Intel® NUC NUC8i7HxKx

หมายเหตุสําคัญ

ดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รองรับใน Windows Server 2016

ทั้งคู่ Intel® ไดรเวอร์กราฟิก HD และจําเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M อาจพบข้อต่อไปนี้หากยังไม่ได้ติดตั้งทั้งสองอย่าง:

  • กราฟิกที่ไม่เสถียร
  • ไม่สามารถตั้งค่าจอแสดงผลหลายจอได้
  • แอปพลิเคชันเกิดการขัดข้องหลังจากเปิด

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้