Intel® เครื่องเร่งความเร็วการประมวลผลภาพ 2 VCA1585LMV AVC แพคเกจสคริปต์เกณฑ์มาตรฐาน

19298
12/26/2018

บทนำ

การทดสอบนี้จะแยกจํานวนสูงสุดของทรานแซคโค้ด AVC พร้อมกันในขณะที่รักษาอย่างน้อย 30 FPS โดยใช้ Intel® Media Server Studio และตัวอย่างวิดีโอที่มีอยู่บนเว็บ (2.0)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*, CentOS 7.2*, CentOS 7.3*
  • ขนาด: 185.4 MB
  • SHA1: 0DFDDF2FA1FCC5F61E28448AABA983B36E8A847D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

AVC Benchmark เป็นสคริปต์อัตโนมัติที่เรียกใช้ตัวอย่างหลายรหัสพร้อมกันในแต่ละโหนดเพื่อทดสอบความหนาแน่น (จํานวนสตรีม) ที่สามารถทํางานที่ 30 fps มันรวบรวมข้อมูลชั่วคราวที่บันทึกไว้เป็นavc_benchmark_sorted_temp.txtในโฟลเดอร์บันทึก สําหรับผู้ใช้ในการวิเคราะห์อุณหภูมิ CPU

หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งและการใช้งานโดยละเอียด โปรดดู ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ VCA2 และไฟล์ README ภายในแพคเกจ

โน้ต

สคริปต์เกณฑ์มาตรฐานได้รับการตรวจสอบความถูกต้องบน CentOS 7.2 ขึ้นไปเท่านั้น เมื่อต้องการเรียกใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้ คุณจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการในแต่ละโหนดมีการติดตั้ง Intel® Media Server Studio (รุ่น PV3 หรือ PV4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลอยู่ ณ ที่ตั้ง /usr/bin ในแต่ละโหนด

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความสมบูรณ์ของแฟ้มหลังจากดาวน์โหลด:

MD5: 61f63efe0dfbbe9e5d858316ac10d64a

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้