โปรแกรมแก้ไขเคอร์เนล Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19279
12/24/2018

บทนำ

โปรแกรมปรับปรุงสําหรับเคอร์เนล Linux* 3.10.107 สําหรับการสร้างซอฟต์แวร์ Intel® Visual Compute Accelerator 2.3

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*
  • ขนาด: 63.4 KB
  • SHA1: 30E2231ADE33ACEE5E1EB4AE813CA3DB9F841E54

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อป้องกันช่องโหว่ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้มีโปรแกรมแก้ไขเคอร์เนล Linux* 3.10.107 ในสต็อกเพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุนIntel® Visual Compute Accelerator เคอร์เนล Linux* ที่รองรับอื่นๆ มีอยู่ในแบบฟอร์มที่มีการแก้ไขในชุดพัฒนาเคอร์เนลสําหรับIntel® Visual Compute Accelerator

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์:

MD5: a6bfaefce09556d96d431b8c07f519b

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้