อัปเดต BIOS [HNKBLi70]

19270
5/26/2021

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีตัวเลือกการอัปเดต BIOS ของ Intel® NUC Kits NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 7.4 MB
 • SHA1: 79B6D2AE16489F09280454A1C87533EDED06F919
 • OS Independent
 • ขนาด: 8.8 MB
 • SHA1: 74B9F452460F6A48121AFE050FA384369C1C15D0
 • OS Independent
 • ขนาด: 7 MB
 • SHA1: 16201256EB35CD5CCC4FD7FD666A32972CEA888C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีตัวเลือกการอัปเดต BIOS ของ Intel® NUC Kits NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK คุณเพียงแค่ดาวน์โหลดเท่านั้น

ไฟล์ใดที่จะเลือก

 • อัปเดต Express BIOS [HNKBLi70.86A.0067.EB.msi] - ไฟล์อัปเดตที่ใช้ Windows* ที่แตกไฟล์ได้เอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบ Windows
 • อัปเดต BIOS [HN0067.bio] - A ไฟล์ BIO ที่จะใช้กับวิธีอัปเดต F7 BIOS หรือกระบวนการกู้คืน BIOS ในกรณีที่การอัพเดตไบออสถูกขัดจังหวะ เป็นไปได้ที่ BIOS จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ ใช้การอัปเดต BIOS การกู้คืนเพื่อกู้คืนจากสภาวะนี้ ต้องมีอุปกรณ์แฟลช USB
 • อัปเดต UEFI BIOS [HNKBLi70.86A.0067 UEFI.zip] - อนุญาตการอัปเดต BIOS จาก EFI shell ต้องมีอุปกรณ์แฟลช USB

หมาย เหตุ

หลังโหลด BIOS ตรวจให้แน่ใจว่าได้โหลดค่าเริ่มต้นของ BIOS แล้ว ให้บันทึกและรีสตาร์ตมิเช่นนั้นไฟอาจไม่สามารถใช้งาน

ไฟล์ readme มีคําแนะนําการอัปเดต BIOS ให้กับผู้ใช้ขั้นสูง คุณยังสามารถหาคําแนะ นําโดยละเอียดทีละขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีอัปเดต BIOS แต่ละวิธีเหล่านี้

รุ่นใหม่ในรุ่นนี้มีอะไรบ้าง
ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาด และปัญหาที่ทราบใน BIOS รุ่นนี้

ตัวเลือก: ไฟล์รายการ UQIรวมอยู่ในบันทึกนี้ให้ค่า UQI ที่สามารถใช้โดยIntel® Integrator Toolkitและ VCUST

ไม่แน่ใจว่า BIOS ที่เหมาะสมใน Intel® NUC หรือไม่
เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหา BIOS

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้