LED Manager for Intel® NUC

19249
3/3/2020

บทนำ

มีตัวจัดการไฟ LED เพื่อควบคุมไฟ LED ที่ตั้งโปรแกรมได้บนชุด Intel® NUC NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.3 MB
  • SHA1: 619F692EF5444C090C29FB4D25B5F1A7DC873501

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

LED Manager for Intel® NUCเป็นแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการควบคุม LED ที่ตั้งโปรแกรมได้บน Intel® NUC Kits NUC8i7HNK และ NUC8i7HVK ซอฟต์แวร์ตัวจัดการไฟ LED ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ปิดไฟ LED หัวกะโหลกด้านบน
  • เปลี่ยนสี LED
  • เปลี่ยนพฤติกรรมของไฟ LED (การเต้นแรง, การก้าวล้า)
  • บันทึกโปรไฟล์

ดู หมายเหตุรีลี ส เพื่อดูสิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบในรุ่นนี้

ดู คู่มือผู้ใช้ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้