Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXT) Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ NUC7CJY, NUC7PJY

19238
1/13/2023

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ Intel Trusted Execution Engine (Intel TXT) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel®® NUC7CJY, NUC7PJY

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 69.7 MB
  • SHA1: 66169F1FEA169C8B439EF866F993A175B3078BAB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ Intel Trusted Execution Engine (Intel TXT) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel®® NUC7CJY, NUC7PJY

ไดรเวอร์ Intel TXE จําเป็นสําหรับ Secure Boot และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้