การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Trusted Platform Module (TPM) สําหรับ NUC5i5MY

19213
4/3/2018

บทนำ

คําแนะนํา BIOS และเฟิร์มแวร์ที่จําเป็นในการอัปเดต TPM บนชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE และบอร์ด Intel® NUC NUC5i5MYBE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 12 MB
  • SHA1: F5284EA76BA97AC145627942842F4F9C1F4EA2B6

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM นี้ตอบสนองต่อคําแนะนําด้านความปลอดภัยล่าสุด ของ Intel INTEL-SA-00104 เกี่ยวกับช่องโหว่ Trusted Platform Module (TPM)

หมาย เหตุ

โปรดดูบทความ Intel-SA-00104 สําหรับ Infineon* Trusted Platform Module (TPM) เพื่อดูว่า Intel NUC ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้