ไดรเวอร์องค์กรโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows® Server 2016 สําหรับ Intel® NUC

19200
3/27/2019

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งส่วนประกอบ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับชุด Intel® NUC NUC7i5DN และ NUC7i7DN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 300.7 MB
  • SHA1: A4EC35F5AFBDEF95DEB3EC342637A4F3D9C806F5

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งส่วนประกอบ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับชุด Intel® NUC NUC7i5DN และ NUC7i7DN พร้อม Vpro

Note

หากไดรเวอร์ไม่ได้ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าและลองติดตั้งเวอร์ชันนี้อีกครั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้