ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet For Windows Server 2016* for NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19198
2/14/2019

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ LAN ไว้Intel® NUC Kit NUC7i[x]DN พร้อมด้วย Intel® Ethernet Connection I219-LM ที่ใช้ Windows® Server 2016

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 78 MB
  • SHA1: 3A87478D9A085245F03166B53B05C28132DF21CF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ LAN ใน Windows® Server 2016 เพื่อ Intel® NUC Kit NUC7i[x]DN พร้อมด้วย Intel® Ethernet Connection I219-LM

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้