ไคลเอ็นต์Intel Unite®สําหรับ Linux*

19196
9/14/2022

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้เป็นเวอร์ชัน Linux* ของแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Intel Unite® (4.2.0.38)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Ubuntu Family*
 • ขนาด: 92.2 MB
 • SHA1: A3AE171474279B6070C99F1047EE816C7A8D7B6D
 • Linux*
 • ขนาด: 118.4 MB
 • SHA1: 1B5EF7D0D4E7EE6155D54F5E222C680B5BED8893
 • ตระกูล Red Hat Linux*
 • ขนาด: 131.3 MB
 • SHA1: CB6F51C4C92E57D1829829B3CE2C06ABA1373C3E
 • Fedora Linux Family*
 • ขนาด: 131.3 MB
 • SHA1: CB6F51C4C92E57D1829829B3CE2C06ABA1373C3E

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้เป็นเวอร์ชัน Linux* ของแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Intel Unite® รีลีสนี้รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไปและการปรับปรุงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการสนับสนุนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจํากัดปลั๊กอินในขณะที่อยู่ในโหมดการตรวจสอบต่อปลั๊กอินผ่านพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ

หมาย เหตุ: ซอฟต์แวร์นี้กําหนดให้คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอปIntel Uniteและฮับที่มีอยู่แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

 • Intel_Unite_Linux_Ubuntu_4.2.0.38-amd64.deb - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้สําหรับระบบไคลเอนต์ Ubuntu 16 LTS และ 18 LTS
 • Intel_Unite_Linux_Redhat_4.2.0.38.x86_64.rpm - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้สําหรับระบบไคลเอนต์ Redhat Enterprise Linux 7
 • Intel_Unite_Linux_Fedora_4.2.0.38.x86_64.rpm - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้สําหรับระบบไคลเอนต์ Fedora 26 และ 27
 • Intel_Unite_Linux_Manual_Install_4.2.0.38-amd64.tar.bz2 - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้เพื่อติดตั้งด้วยตนเองในระบบไคลเอนต์ Linux

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้