ไคลเอ็นต์Intel Unite®สําหรับ Linux*

19196
5/3/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้เป็นเวอร์ชัน Linux* ของแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Intel Unite® (4.2.0)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Ubuntu Family*
 • ขนาด: 73.3 MB
 • SHA1: CE624DA5326A425199D1948223247403BB63E80B
 • ตระกูล Red Hat Linux*
 • ขนาด: 103.8 MB
 • SHA1: 9EC731F5729B04B5CFE4F9F6D5B74EC05214B7CD
 • Fedora 24*
 • ขนาด: 103.8 MB
 • SHA1: 273E860EC112A6B40C68F8ECD045040E75870249
 • Linux*
 • ขนาด: 93.9 MB
 • SHA1: 8B2CA61DB34B0ACE27ED469165C61D0D43DA7AC5

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้เป็นเวอร์ชัน Linux* ของแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Intel Unite® รีลีสนี้รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องทั่วไปและการปรับปรุงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการสนับสนุนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจํากัดปลั๊กอินในขณะที่อยู่ในโหมดการตรวจสอบต่อปลั๊กอินผ่านพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้กําหนดให้คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอปและฮับIntel Uniteที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

 • Intel_Unite_Linux_Ubuntu_4.2.0.33-amd64.deb - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้สําหรับระบบไคลเอนต์ Ubuntu 16 LTS และ 18 LTS
 • Intel_Unite_Linux_Redhat_4.2.0.33.x86_64.rpm - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้สําหรับระบบไคลเอนต์ Redhat Enterprise Linux 7
 • Intel_Unite_Linux_Fedora_4.2.0.33.x86_64.rpm - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้สําหรับระบบไคลเอนต์ Fedora 26 และ 27
 • Intel_Unite_Linux_Manual_Install_4.2.0.33-amd64.tar.bz2 - ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์นี้เพื่อติดตั้งด้วยตนเองในระบบไคลเอนต์ Linux

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้