ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19194
12/13/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ไร้สายสําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ใน ชุด Intel® NUC NUC7i[x]DN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ไร้สายสําหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย Intel ในชุด® Intel® NUC NUC7i[x]DN

โปรดตรวจสอบไฟล์บันทึกประจํารุ่นเพื่อดูปัญหาสําคัญๆ ที่ได้รับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดไดรเวอร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้