ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19193
12/13/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Intel® NUC Kit NUC7i[x]DN โดยใช้ Windows® Server 2016

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 308.3 MB
  • SHA1: 003D34A5E482C45E9D08980798BD4D7F8D76210B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Intel® NUC Kit NUC7i[x]DN โดยใช้ Windows® Server 2016

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้