Intel® Visual Compute Acceleratorการสร้างภาพ VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows*

19185
12/24/2018

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์และสคริปต์ Windows* VCA เพื่อการสร้างภาพการบูต Windows* Intel® Visual Compute Accelerator (2.3.26)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 5.2 MB
  • SHA1: 17683D2E65F1D4670BB972A9D053A38ED9802B2B

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อปกป้องจากช่องโหว่ของ Side Channel

ดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์ Windows* VCA, สคริปต์ และ Answer Files แบบไบนารี (pre-build) ใน Windows* เพื่อการสร้างภาพการบู๊ต Windows* VCA บนคอมพิวเตอร์ Windows*

หากต้องการรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับแพคเกจนี้ ให้ดาวน์โหลด คู่มือซอฟต์แวร์

หมาย เหตุ

  • ต้องใช้ไฟล์ ISO ในการติดตั้ง Windows*
  • รองรับ Windows® 10 และ Windows* Server 2016 ให้รันบนโหนด VCA
  • ต้องมีสภาพแวดล้อม Microsoft Windows* Server 2016 ที่เรียกใช้งานโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์:

MD5: 758f5442a531d0d2b6b597a2db882379

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้