Intel® Visual Compute Accelerator แพคเกจการสร้างภาพ VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows*

19185
7/16/2018

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์ Windows* VCA และสคริปต์สําหรับสร้างภาพบูต Windows* สําหรับIntel® Visual Compute Accelerator (2.2.29)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 5.2 MB
  • SHA1: C7CC9FF1FCF0D7B390F70199007E538A708699C7

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขจากช่องโหว่ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยไดรเวอร์ Windows* VCA, สคริปต์ และไฟล์คําตอบสําหรับการสร้างภาพการบูต Windows* VCA บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows*

หากต้องการรับคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับแพ็คเกจนี้ ให้ดาวน์โหลด คู่มือซอฟต์แวร์

หมาย เหตุ

  • ต้องใช้ไฟล์ ISO ในการติดตั้ง Windows*
  • Windows® 10 และ Windows* Server 2016 รองรับการทํางานบนโหนด VCA
  • จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม Microsoft Windows* Server 2016 ที่ทํางานอยู่สําหรับการใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์:

MD5: c1c792d063c84692084d1d825c2c33c6

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้