ไดรเวอร์เครือข่ายออนบอร์ดสําหรับ Linux* สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® บนชิปเซ็ต Intel® 62X

19179
5/26/2021

บทนำ

ให้การรีลีสไดรเวอร์เครือข่ายแบบออนบอร์ดสําหรับIntel® Server Boardตระกูล S2600WF, S2600BP และ S2600ST/M20MYP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Red Hat Enterprise Linux 7.9*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*
  • ขนาด: 677.4 MB
  • SHA1: C2B5E999CB19A0D2064962AC19071FA8FB63039B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ไดรเวอร์เครือข่ายแบบออนบอร์ดสําหรับ Linux* สําหรับIntel® Server Boardตระกูล S2600WF, S2600BP และ S2600ST/M20MYP

หมายเหตุสําคัญ
โปรดดูหน้าความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการด้านล่างสําหรับเวอร์ชัน Linux* ที่รองรับสําหรับIntel Server Boardของคุณ:

หมาย เหตุ
ดูข้อมูลโดยละเอียดของคําแนะนําการติดตั้งไดรเวอร์ได้จากไฟล์ readme.txt ก่อน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้