ไดรเวอร์เครือข่ายออนบอร์ดสําหรับ Linux* สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® บนชิปเซ็ต Intel® 62X

19179
6/24/2019

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์เครือข่ายสําหรับ Linux* (23.5)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • ขนาด: 158.9 MB
  • SHA1: B8A41814071602F1F8151590D77332456AE7B7CB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ไดรเวอร์เครือข่ายสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® PRO/100, อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Gigabit, อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® 10GbE และอะแดปเตอร์เครือข่าย 40GbE

หมาย เหตุ

ดูข้อมูลโดยละเอียดของคําแนะนําในการติดตั้งไดรเวอร์ได้จากไฟล์ readmefirst.txt ก่อน

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับส่วนประกอบของคุณหรือไม่

เรียกใช้ งาน Intel® Driver and Software Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้