Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV แพ็คเกจการผลิตแบบถาวร

19177
4/27/2018

บทนำ

แพคเกจซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยอิมเมจ Intel® Visual Compute Accelerator ที่สามารถบู๊ตได้อย่างต่อเนื่อง (2.1)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*
  • ขนาด: 354 MB
  • SHA1: 9FE546742ACAB48E5B8305A45177AE7880B6BA7E

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

ภาพรวม

ดาวน์โหลดนี้มีอิมเมจ Intel® Visual Compute Accelerator ที่สามารถบู๊ตได้อย่างต่อเนื่อง Intel® Visual Compute Accelerator จะบูตระบบปฏิบัติการ CentOS* จากอิมเมจนี้

หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลดคู่มือซอฟต์แวร์

หมาย เหตุ

  • คําขออ่าน/เขียนดิสก์ของระบบปฏิบัติการการ์ดทั้งหมดได้รับการจัดการโดยไดรเวอร์ Intel VCA BlockIO
  • รูปภาพไม่รวมซอฟต์แวร์ Intel® Media Server Studio

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: b12ddbd1be7e06125908e24cefaf9605

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้