ซอฟต์แวร์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ x200

19144
12/21/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ สําหรับ Linux* รุ่นเท่านั้น (เวอร์ชั่น 1.5.4)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • ขนาด: 24.5 MB
 • SHA1: 18D986ED2FE65C187A1A3A998FBE0254FD5350BC
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • ขนาด: 24.5 MB
 • SHA1: 666AC8D67B33705A2F8F986F9187F55EBDC19103
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • ขนาด: 32.7 MB
 • SHA1: EE17668A21CA0B746A557945B5A75E123CF5921D
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • ขนาด: 32.7 MB
 • SHA1: 5E8BFF3FBF9C2FE0B73E9DF9C80920A5156793BB
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • ขนาด: 33.4 MB
 • SHA1: EBE4235BFF2A27F68DCFA2487DA56896193DCEFD
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • ขนาด: 1.5 MB
 • SHA1: D80EC4BC9515E0A63302C1DA179A3CFEF6DB8EA9
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • ขนาด: 1.5 MB
 • SHA1: B8165F4DE268FD779AAE2D1B54A7A3647E500A54
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • ขนาด: 189 KB
 • SHA1: 762C89FA5FBB5AB507B6CD29994DD7BCC0A46F3B
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • ขนาด: 189.5 KB
 • SHA1: 086ACBED8E1A40FAE40A4C8122FCEB1C019CCBA0
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • ขนาด: 189.5 KB
 • SHA1: 35B1DC7AE5B69B5E9D9C5D0CDC23F7ABB191424D
 • CentOS 7.3*
 • ขนาด: 189 KB
 • SHA1: 433EFBCC0B0B23CF4E430C9D8BD64B4658399CDA
 • CentOS 7.2*
 • ขนาด: 189 KB
 • SHA1: ECF537CE79C48E2FE7DD2D53EE5C26C3AC278E6D
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • ขนาด: 4.7 MB
 • SHA1: 8F67C500A422A97DF38FDABC9B10F39802FC015A
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • ขนาด: 4.7 MB
 • SHA1: 99B86A88E181BE333904272B243ED19E332C4594
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • ขนาด: 5.9 MB
 • SHA1: 4718FCFF982E2FF0AFF36B5EC06F102748902964
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • ขนาด: 5.9 MB
 • SHA1: 7F8E05238ACA7C17E041E2582857669BBBE43333
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • ขนาด: 5.9 MB
 • SHA1: 0F8E4A5DBFB5694ADC364E67CAA99ECA7272DD65
 • CentOS 7.3*
 • ขนาด: 5.9 MB
 • SHA1: 1778780EACBEBED13294760502FEB78CBF6F8824
 • CentOS 7.2*
 • ขนาด: 5.9 MB
 • SHA1: 4FCB3957FCDC06906BA179154E11C638D43C8B22
 • CentOS 7.3*
 • ขนาด: 32.7 MB
 • SHA1: F017B66EEB6142244902A5D9A96B6BED295E4B64
 • CentOS 7.2*
 • ขนาด: 33.4 MB
 • SHA1: 9BF8D7B7495B9A1C5088BF29299CE705629F40D6

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ซอฟต์แวร์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon Phi™ เป็นชุดซอฟต์แวร์และยูทิลิตี้ที่เปิดใช้งานฟังก์ชันการทํางานของตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™ x200

ด้วยเวอร์ชั่น 1.5.4 ที่ออกใหม่ในปัจจุบัน ระบบปฏิบัติการที่รองรับมีดังนี้:

 • CentOS 7.2, 7.3
 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 7.2, 7.3, 7.4
 • SUSE* Linux Enterprise Server (SLES*) 12 SP2, 12 SP3

หมาย เหตุ: คู่มือผู้ใช้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้