ไดรเวอร์Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) Linux* สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19131
2/26/2018

บทนำ

รองรับ Intel® Volume Management Devices (Intel® VMD), Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) (5.4.0)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*
  • ขนาด: 4.2 MB
  • SHA1: F8C07CC1848EE4A07B42ACB82F6822AC5E7D1EEF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

รองรับ Intel® Volume Management Devices (Intel® VMD), Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้