ไดรเวอร์ Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) และ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19126
5/16/2019

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีแพ็คเกจการเปิดตัวตระกูลผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) 6.1

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 56.6 MB
  • SHA1: 5AD2560E48BE0E8F9A48FC8CCE013C54A6CD1A7F

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพ็คเกจ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กร (Intel® RSTe) มีไว้สําหรับลูกค้าทุกราย


รวมอยู่ในแพ็คเกจนี้คือรุ่น Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) เวอร์ชันการผลิต (PV) 6.1, Intel RSTe SATA RAID และ Intel RSTe NVMe RAID สําหรับสภาพแวดล้อมก่อนระบบปฏิบัติการ จะมีไดรเวอร์ Intel VROC UEFI และIntel RSTe SATA UEFI และภาพ OROM รุ่นเก่า

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) เป็นคําที่ใช้อธิบายIntel RSTeที่มีไดรเวอร์ NVMe ที่เปิดใช้งาน Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ซึ่งช่วยให้ RAID สามารถบูตได้ PCIe NVMe SSD ที่ต่อกับ CPU

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ มีอะไรใหม่ แก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

สําหรับความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ โปรดดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเฉพาะ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้