Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

19092
4/24/2021

บทนำ

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) ใช้ในการดีบักและจัดสรรบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ผ่าน BMC แบบ out-of-band (2.0.0))

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu 20.04 LTS*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, CentOS 7.3*
  • ขนาด: 99.8 MB
  • SHA1: 6AC28CB7BE1AE8B47BD7F7438E4B8BF94BA4BDDB

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) เป็นเครื่องมือเซิร์ฟเวอร์เดียวในการดีบักและจัดหาระบบบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์® Intel ผ่านการ Out-of-Band ของ BMC Intel® SDPTool ออกแบบมาเพื่อทํางานกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์Intel ® ตระกูลต่อไปนี้:

Intel® Server Board ตระกูล S2600WT/S2600WTR
Intel® Server Boardตระกูล S2600KP/S2600KPR
Intel® Server Boardตระกูล S2600TP/S2600TPR
Intel® Server Boardตระกูล S2600CW/S2600CWR
Intel® Server Boardตระกูล S2600WF/S2600WFR
Intel® Server Board ตระกูล S2600ST/S2600STR
Intel® Server Board ตระกูล S2600BP/S2600BPR
Intel® Server Boardตระกูล S9200WK
Intel® Server Boardตระกูล M70KLP

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้