Intel® Edison พร้อมบอร์ดแยกสําหรับแพ็คเกจ Arduino* CAD

19064
8/3/2017

บทนำ

แพคเกจดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยไฟล์แผนผังบอร์ด รายการวัสดุ และเค้าโครงสําหรับ Intel® Edison พร้อมชุดบอร์ด Breakout สําหรับ Arduino*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 3.3 MB
  • SHA1: E74F6296B2B8D7D01B309C6733F79535086E3678

คำอธิบายโดยละเอียด

หมาย เหตุ

Intel ได้เลิกผลิตบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo แล้ว โมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Edison และโมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Joule™ ไม่มีแผนที่จะรีลีสซอฟต์แวร์ใดๆ สําหรับแพลตฟอร์ม Intel Galileo, Intel Edison หรือ Intel Joule อีกต่อไป

ในวันที่ 15 กันยายน 2017 Intel ได้จัดเก็บ แหล่งข้อมูลออนไลน์ และจะยังคงเปิดให้เข้าถึงชุมชน Intel Galileo, Intel Edison และ Intel Joule ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ไฟล์ต่างๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานโอเพนซอร์สจะยังคงใช้งานได้โดยโช้รหัสเลขฐานสองและซอร์สโค้ดบน GitHub*

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้ประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้สําหรับ Intel® Edison พร้อมบอร์ด Breakout สําหรับ Arduino*:

  • เค้าโครง PCB ใน รูปแบบ BRD
  • การออกแบบ PCB ใน รูปแบบ DSC
  • แผนผังบอร์ดใน PDF
  • รายการวัสดุและส่วนประกอบ

หมาย เหตุ: จําเป็นต้องมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อเข้าถึงรูปแบบไฟล์เหล่านี้ ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและอาจจะไม่ตรงกับตัวแปรที่พบในตลาดทั่วโลก

ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในรายการวัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อเสนอของตน การทดแทนการเลือกยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้