Intel® Edison พร้อมบอร์ดแยกสําหรับแพ็คเกจ Arduino* CAD

19064
8/3/2017

บทนำ

แพคเกจดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยไฟล์แผนผังบอร์ด รายการวัสดุ และเค้าโครงสําหรับ Intel® Edison พร้อม Breakout Board Kit สําหรับ Arduino*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 3.3 MB
  • SHA1: E74F6296B2B8D7D01B309C6733F79535086E3678

คำอธิบายโดยละเอียด

หมาย เหตุ

Intel ได้เลิกผลิตบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo, โมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Edison และโมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Joule™ ไม่มีแผนที่จะรีลีสซอฟต์แวร์ใดๆ สําหรับแพลตฟอร์ม Intel Galileo, Intel Edison หรือ Intel Joule อีกต่อไป

ในวันที่ 15 กันยายน 2017 Intel ได้จัดเก็บ แหล่งข้อมูลออนไลน์ และจะยังคงเปิดให้เข้าถึงชุมชนฟอรัม Intel Galileo, Intel Edisonและ Intel Joule ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ไฟล์ต่างๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานโอเพนซอร์สจะยังคงใช้งานได้โดยโช้รหัสเลขฐานสองและซอร์สโค้ดบน GitHub*

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้มีไฟล์ต่อไปนี้สําหรับ Intel® Edison พร้อม Breakout Board สําหรับ Arduino*:

  • เค้าโครง PCB ใน รูปแบบ BRD
  • การออกแบบ PCB ใน รูปแบบ DSC
  • แผนผังบอร์ดใน PDF
  • รายการวัสดุและส่วนประกอบ

หมายเหตุ: จําเป็นต้องมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อเข้าถึงรูปแบบไฟล์เหล่านี้ ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและอาจจะไม่ตรงกับตัวแปรที่พบในตลาดทั่วโลก

ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในรายการวัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อเสนอของตน การทดแทนการเลือกยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้