เครื่องมือกําหนดค่า Intel® Edison

19060
8/2/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีเครื่องมือกําหนดค่าเฉพาะระบบปฏิบัติการ

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 10*
 • ขนาด: 9 MB
 • SHA1: F5BFF1CB1D6F9C24BF32C5D445240708C57A149F
 • Ubuntu Family*
 • ขนาด: 22.8 MB
 • SHA1: DE15141516AD9CBCA61C736FAE8DD22BD5B4E9DC
 • macOS*
 • ขนาด: 11.7 MB
 • SHA1: 8A4E0DD03F2599DAD759CA1A8D3954CDE7099239
 • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 13.7 MB
 • SHA1: B72FA2FDCC30DA164E1F913C7B4655E23E94F440

คำอธิบายโดยละเอียด

หมาย เหตุ

Intel ได้เลิกผลิตบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo แล้ว โมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Edison และโมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Joule™ ไม่มีแผนที่จะรีลีสซอฟต์แวร์ใดๆ สําหรับแพลตฟอร์ม Intel Galileo, Intel Edison หรือ Intel Joule อีกต่อไป

ในวันที่ 15 กันยายน 2017 Intel ได้จัดเก็บ แหล่งข้อมูลออนไลน์ และจะยังคงเปิดให้เข้าถึงชุมชนฟอรัม Intel Galileo, Intel Edisonและ Intel Joule ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ไฟล์ต่างๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานโอเพนซอร์สจะยังคงใช้งานได้โดยโช้รหัสเลขฐานสองและซอร์สโค้ดบน GitHub*

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือกําหนดค่าสําหรับโมดูล Intel® Edison มีให้สําหรับ Windows*, Linux* และ OS X*

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้