ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Linux*

19042
11/20/2019

บทนำ

ติดตั้งแอปพลิเคชันบนเว็บเพื่อตรวจสอบและจัดการผลิตภัณฑ์Intel RAIDที่เลือกสําหรับ Linux*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 6.7*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 7.0*, Red Hat Enterprise Linux 7.2*, Red Hat Enterprise Linux* 7.1, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2*
  • ขนาด: 43.7 MB
  • SHA1: 7EC89E297F36823144EE9EFC8F580CC4D4679475

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งซอฟต์แวร์ ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา แก้ไขปัญหา และกําหนดค่าฟังก์ชันสําหรับผลิตภัณฑ์Intel RAIDต่อไปนี้

Intel RAIDที่รองรับและคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
โมดูลและอะแดปเตอร์แบบ Tri-mode
Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F RMSP3HD080E
Intel® RAID Adapter RSP3DD080F, RSP3MD088F, RSP3TD160F, RSP3WD080E
Intel® Storage Module RMSP3JD160J¹
Intel® Storage Adapter RSP3QD160J¹, RSP3GD016J¹

โมดูลและอะแดปเตอร์ขนาด 12 Gb/s
Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC040, RMS3CC080, RMS3HC080, RMS3JC080¹, RMS3VC160¹
Intel® RAID Controller RS3DC040, RS3DC080, RS3FC044¹, RS3GC008¹, RS3MC044, RS3SC008, RS3UC080¹, RS3UC080J¹, RS3WC080

บอร์ด Bridge 12Gb/s และคอนโทรลเลอร์แบบฝัง
Intel Integrated RAID RS3YC (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน Intel Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)
Intel Integrated RAID RMSP3LD060 (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBPBGB24R สําหรับตระกูล S2600BP)
Intel RAID Controller RS3LC5 (คอนโทรลเลอร์ในตัวบนตระกูล AHWBP12GBGBR5 สําหรับตระกูล S2600BP และ AHWKPTP12GBGBR5 สําหรับตระกูล S2600TP และ S2600KP)
Intel RAID Controller RS3LC (คอนโทรลเลอร์ในตัวบนตระกูล AHWBP12GB สําหรับตระกูล S2600BP และ AHWKPTP12GBGBR สําหรับตระกูล S2600TP และ S2600KP)
Intel RAID Controller RS3KC¹ (คอนโทรลเลอร์ในตัวบนตระกูล AHWBP12GBGBIT สําหรับตระกูล S2600BP และ AHWKPTP12GBGBIT สําหรับตระกูล S2600TP และ S2600KP)
Intel RAID Controller RS3PC¹ (คอนโทรลเลอร์ในตัวบนตระกูล AHWBPBGB24 สําหรับตระกูล S2600BP และ FHWKPTPBGB24 สําหรับตระกูล S2600TP และ S2600KP)
Intel® Embedded Server RAID Technology 2

คอนโทรลเลอร์ที่รองรับแบบจํากัด:
โมดูลและอะแดปเตอร์ขนาด 6 Gb/s
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25JB040¹, RMS25JB080¹, RMS25KB040¹, RMS25KB080¹, RMS25LB080
Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS25FB044¹, RS25GB008¹

¹RWC3 จํากัดการแสดงประวัติของเหตุการณ์ถาวรสําหรับคอนโทรลเลอร์เหล่านี้เท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการติดตั้ง ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้