ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

19041
2/22/2022

บทนำ

ติดตั้งแอปพลิเคชันบนเว็บเพื่อตรวจสอบและจัดการผลิตภัณฑ์Intel RAIDบางรายการสําหรับ Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
 • ขนาด: 54.1 MB
 • SHA1: 3ECE5AEE92D506624B675C8DF2D097C45E4FC291

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา แก้ไขปัญหา และกําหนดค่าฟังก์ชันสําหรับผลิตภัณฑ์Intel RAIDต่อไปนี้

Intel RAIDที่รองรับและคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

โมดูลและอะแดปเตอร์แบบ Tri-mode

 • Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F, RS3P4MF088F, RSP3DD080F, RSP3MD088F, RSP3TD160F, RSP3WD080E
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F, RMSP3CD080F RMSP3HD080E
 • Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J¹, RS3P4GF016J¹, RSP3QD160J¹, RSP3GD016J¹
 • Intel® Storage Module RMSP3JD160J¹


โมดูลและอะแดปเตอร์ขนาด 12 Gb/s

 • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC040, RMS3CC080, RMS3HC080, RMS3JC080¹, RMS3VC160¹
 • Intel® RAID Controller RS3DC040, RS3DC080, RS3FC044¹, RS3GC008¹, RS3MC044, RS3SC008, RS3UC080¹, RS3UC080J¹, RS3WC080


บอร์ด Bridge 12Gb/s และคอนโทรลเลอร์แบบฝัง

 • Intel Integrated RAID RS3YC (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน Intel Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)
 • Intel Integrated RAID RMSP3LD060 (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBPBGB24R)
 • Intel RAID Controller RS3LC5 (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR5)
 • Intel RAID Controller RS3LC (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBP12GB / AHWKPTP12GBGBR)
 • Intel RAID Controller RS3KC¹ (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBP12GBGBIT / AHWKPTP12GBGBIT)
 • Intel RAID Controller RS3PC¹ (คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWBPBGB24 สําหรับ / FHWKPTPBGB24)
 • Intel® Embedded Server RAID Technology 2

คอนโทรลเลอร์ที่รองรับแบบจํากัด:

โมดูลและอะแดปเตอร์ขนาด 6 Gb/s

 • Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMS25JB040¹, RMS25JB080¹, RMS25KB040¹, RMS25KB080¹, RMS25LB080
 • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS25FB044¹, RS25GB008¹

¹RWC3 จํากัดการแสดงประวัติของเหตุการณ์ถาวรสําหรับคอนโทรลเลอร์เหล่านี้เท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการติดตั้ง ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้