ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19032
10/31/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีเวอร์ชันยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) (14.1 Build 22)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, CentOS 7.3*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • ขนาด: 35.4 MB
  • SHA1: BCE9009F9BB15EF57EF747EFC64E6C257FFC42B8

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update เวอร์ชัน 14.1 Build 22

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่รองรับ:

  • ตระกูล S2600WF
  • ตระกูล S2600BP
  • ตระกูล S2600ST

เอกสารที่พร้อมใช้งาน

โปรดดู คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้