ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Linux* สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19029
4/12/2023

บทนำ

ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Linux* ASPEED* สําหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP และ S9200WK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 8.5 MB
  • SHA1: FA258D15C506955CD0B2D7DC0EC8FED479CC50EB

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ดาวน์โหลดไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Linux* ASPEED* สําหรับ Intel® Server Board ตระกูล S2600WF, S2600BP, S2600ST/M20MYP และ S9200WK

หมายเหตุสําคัญ

โปรดดูหน้าความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการด้านล่างสําหรับเวอร์ชั่น Windows* ที่รองรับสําหรับ Intel Server Board ของคุณ:

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้