Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV แพ็คเกจการผลิตที่ผันผวน

19025
4/12/2018

บทนำ

แพคเกจซอฟต์แวร์นี้มีแพคเกจการผลิตที่ผันผวนสําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (1.5.310)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*
  • ขนาด: 362.4 MB
  • SHA1: 1D0F567E117EDC25B14E8B41F413E9BCAAECCA77

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

แพคเกจนี้ประกอบด้วยแพคเกจการผลิตที่ผันผวน หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลดคู่มือซอฟต์แวร์

หมาย เหตุ

  • ภาพ Baremetal CentOS* 7.4 แนะนําให้ใช้ ภาพนี้โหลดระบบปฏิบัติการทั้งหมดภายใน RAMDisk เนื่องจากเป็นหน่วยความจําแบบอ่านอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลงจะไม่คงอยู่ ถ้าโฟลเดอร์อย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์จําเป็นต้องคงอยู่ ให้ดูที่ส่วน การสร้างระบบไฟล์ถาวรด้วยตนเองโดยใช้ NFS
  • ซึ่งแตกต่างจากคําแนะนํารูปภาพแบบถาวรที่โฟลเดอร์ทั้งหมดยังคงอยู่
  • อิมเมจนี้ไม่มีโปรแกรมควบคุม Intel Media Server Studio และสร้างขึ้นโดยใช้เคอร์เนลที่ใช้งานจริง (โดยไม่มีแพตช์ Intel® Media Server Studio)
  • ภาพได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์โดยทีมตรวจสอบความถูกต้อง (รวมถึงการทดสอบความเสถียรและประสิทธิภาพ)


ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์หลังจากดาวน์โหลด:

MD5: C25E66A5160BCA171E8E9E8BFA930DC0

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้