ไดรเวอร์วิดีโอแบบออนบอร์ดของ Windows* ®บอร์ดและระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19023
10/29/2019

บทนำ

ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Windows* ASPEED* Intel® Server Board ตระกูล S2600WF, S2600BP, S2600ST และ M20MYP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 4.9 MB
  • SHA1: 173F08A1454387DD68EE4F1D70CFE15548D995F1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Windows* ASPEED* Intel® Server Board ตระกูล S2600WF, S2600BP, S2600ST และ M20MYP

หมายเหตุสําคัญ
โปรดดูหน้าความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการด้านล่างเพื่อดูเวอร์ชั่น Windows* ที่รองรับIntel Server Board:

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้