ไดรเวอร์ชิปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ Intel® สําหรับ Windows* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19022
7/2/2020

บทนำ

Intel® Chipset Device Software จะติดตั้งไฟล์ Windows* INF ลงในระบบเป้าหมายที่ใช้ชิปเซ็ต Intel 62X

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 2.7 MB
  • SHA1: 60D2EAA0AEE8E0DD09C37AA4756D1F25B71D08EA

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
มอบIntel® Chipset Device SoftwareสําหรับIntel® Server Boardตระกูล S2600WF, S2600BP, S2600ST และ M20MYP ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel 62X

Intel® Chipset Device Software จะติดตั้งไฟล์ Windows INF ลงในระบบเป้าหมาย ไฟล์เหล่านี้อธิบายไว้ในระบบปฏิบัติการวิธีการกําหนดค่าส่วนประกอบชิปเซ็ต Intel® เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ทํางานอย่างถูกต้อง:

  • การระบุส่วนประกอบชิปเซ็ต Intel® ในตัวจัดการอุปกรณ์

หมายเหตุสําคัญ:
โปรดดูหน้าความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการด้านล่างสําหรับเวอร์ชั่น Windows* ที่รองรับสําหรับIntel Server Boardของคุณ:
Intel® Server Boardตระกูล S2600WF
Intel® Server Boardตระกูล S2600BP
Intel® Server Boardตระกูล S2600ST/M20MYP

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้