ดาวน์โหลดสําหรับ Intel® Falcon 8+ UAS

19016
6/22/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้รวมถึงเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับ Intel® Falcon 8+ (1.7.6)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 74.6 MB
 • SHA1: 548F73FFA0C296FC026B26C7FFC5804F75B5AC15
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 166.9 KB
 • SHA1: F7DBF1456BC578D0F304582409A8B71022303F50
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 447.9 KB
 • SHA1: D454A9FCE07F6726AA8A5897E02302696FA327CF
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 267 KB
 • SHA1: 0A1F8F7713F5CE012D698C7A98FFF8E187723904

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้รวมถึงเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับ Intel® Falcon 8+ UAS

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขเฉพาะจากเวอร์ชันล่าสุด และปัญหาที่ทราบ

ประกาศสําคัญเกี่ยวกับเวอร์ชั่น 1.7.2 หรือใหม่กว่าสําหรับ Intel Falcon 8+ UAS

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Intel Falcon 8+ UAS เวอร์ชั่น 1.7.2 และ 1.7.5 ก่อนหน้านี้ออกใหม่โดยเฉพาะสําหรับใช้กับการออกแบบที่อัปเดตของอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ Intel Powerpack

ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ 1.7.2 หรือใหม่กว่า เว้นแต่จะได้รับการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ใช้งาน

โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ของ Intel Powerpack Battery Charger เกี่ยวกับการอัปเดตที่สําคัญเหล่านี้

 • IF8P_firmware_v1.7.6_release notes.pdf
 • เฟิร์มแวร์ SB05-5120-00_Updated - การเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ Intel® Falcon™ 8+ Powerpack
 • คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ Intel® Falcon™ 8+ UAS Powerpack

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้