Intel® Chipset Device Software for NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

18990
10/3/2016

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareซอฟต์แวร์Intel® NUC Kit NUC7i3BN, NUC7i5BN และ NUC7i7BN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 2.6 MB
  • SHA1: 486AD411F7CE8C813D0AACD09F831F8ECE8051CE

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งIntel® Chipset Device Softwareซอฟต์แวร์Intel® NUC Kit NUC7i3BNH, NUC7i3BNK, NUC7i5BNH, NUC7i5BNK และ NUC7i7BNH

การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ก่อนหลังติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows* ก่อนการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์อื่นๆ เป็นเรื่องสําคัญ การดาเนนงานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Windows จะยอมรับส่วนประกอบชิปเซ็ตทั้งหมดได้ หากระบบปฏิบัติการไม่สามารถระบุส่วนประกอบของชิปเซ็ตทั้งหมด ได้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

  • เครื่องหมายคําถามสีเหลืองในตัวจัดการอุปกรณ์
  • อุปกรณ์ที่ไม่ทราบในตัวจัดการอุปกรณ์

หมาย เหตุ

เมื่อIntel Chipset Device Softwareการติดตั้งลงใน Intel NUC แล้ว ไม่ความจาเป็นในการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้