ปลั๊กอินแอป Intel Unite®

18939
5/5/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้รวมถึงไฟล์การติดตั้งสําหรับปลั๊กอินแอป Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 2.3 MB
 • SHA1: 08D05ECC388C4FE266ED44924CD9705B3EE2B6B0
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 1.9 MB
 • SHA1: C0E966331B780171BB17622C26D744CF66DF0C69
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 2 MB
 • SHA1: 23DE2A8BBE2DCFE1C3C43973BA5A190F66C1BFA5
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 1.8 MB
 • SHA1: E25E2C25E78B0643C566E5B46969B78724AC761D
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 43 MB
 • SHA1: 1927B825B9219794AFB00D130867DC618ADCDCD0
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 3.1 MB
 • SHA1: B7277FCE45BF179E4CDE27A5635B74C3F662D51B
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 1.2 MB
 • SHA1: D6FFBAA91C1627ACBD24E8C0BB3984526728CCCE
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 2.2 MB
 • SHA1: AF596FAF2E4161ADA09D25EF46A06130760084BB
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 2.4 MB
 • SHA1: 31F9DB976247D249797C1CBE92AB82363B1DBC6B
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 672 KB
 • SHA1: 3B6C7407523147C444698859A99E77BCB9F55B78
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 31.3 MB
 • SHA1: 39DC55562543FE62799A87A2FD68422F321B8722
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 2.1 MB
 • SHA1: A44DCCE46A51F63D28329C774A5CE8C90F642CAA
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 2.5 MB
 • SHA1: DFA324F708A1FB34497164BE75159A779237199D
 • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows 10*
 • ขนาด: 24.3 MB
 • SHA1: 855A26574F275DB3C5C215BF98AA3FB22A2364A2

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อติดตั้งปลั๊กอินที่ Intel ให้มาสําหรับแอป Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินเพิ่มเติม โปรดไปที่Intel Unite® App Showcase

หมายเหตุ: ขอแนะนําให้ทํางานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®เมื่อเพิ่มแอป Intel Unite® ลงในสภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีของ Intel สามารถให้คําแนะนําและความช่วยเหลืออันมีค่าแก่คุณเมื่อทําการกําหนดค่าแอป Intel Unite

คุณต้องการไฟล์ใด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้