เครื่องมือตรวจหาและลดความเสี่ยง INTEL-SA-00075

18909
9/12/2017

บทนำ

บันทึกนี้มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเอกสารเพื่อตรวจสอบว่าระบบได้รับผลกระทบจากปัญหาในเอกสารเพื่อการรักษาความปลอดภัยของ INTEL-SA-00075 หรือไม่

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows 10*
  • ขนาด: 13.2 MB
  • SHA1: B57AF4EAEF2CEA78CC80BA61FF4BD5E79F99BEA5

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือตรวจหาและลดความเสี่ยง INTEL-SA-00075 จะช่วยในการตรวจจับและลดความเสี่ยงของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน INTEL-SA-00075 อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ การให้ การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ

การดาวน์โหลดนี้มีเครื่องมืออยู่สองเวอร์ชั่น เครื่องมือแรกคือเครื่องมือ GUI แบบโต้ตอบที่เมื่อเรียกใช้งานค้นพบรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และให้การประเมินความเสี่ยง แนะนะน าเวอร์ชันนี้เมื่อต้องการประเมินภายในเครื่อง เวอร์ชันนี้ไม่ได้ให้การสนับสนุนการลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

เวอร์ชั่นที่สองของเครื่องมือคือคอนโซลที่เรียกใช้งานได้ ซึ่งบันทึกข้อมูลการค้นพบลงในรีจิสตรีของ Windows* และ/หรือไปยังไฟล์ XML เวอร์ชันนี้จะสะดวกขึ้นหากผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการดําเนินการค้นพบแบบกลุ่มในหลายๆ เครื่องเพื่อค้นหาระบบที่ต้องการหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือเพื่อปรับใช้การลดความเสี่ยง เครื่องมือนี้ให้การสนับสนุนการลดความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • ผู้ใช้ Linux* สามารถใช้ เครื่องมือ Linuxได้
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel
  • เครื่องมือแบบรวมนี้จะเข้ามาแทนที่ Discovery Tool ที่เปิดตัวก่อนหน้านี้และคู่มือการลดความเสี่ยง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้