ไดร์เวอร์ Intel® Ethernet สําหรับ iWARP ภายใต้ FreeBSD * สําหรับ Intel® Ethernet Connection X722

18875
10/1/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์ iWARP FreeBSD* แบบ ixl สําหรับ Intel® Ethernet Connection X722 (0.1.30)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 169.1 KB
  • SHA1: 24B0F1CA5F190555E4FAEA4DFE09A6653814AC17

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet สําหรับ iWARP ภายใต้ FreeBSD *

โน้ต: ไดรเวอร์ iWARP สนับสนุนอุปกรณ์ตามตัวควบคุมและการเชื่อมต่อต่อไปนี้:

  • การเชื่อมต่อ Intel® Ethernet X722

มีอะไรใหม่

ดู readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งวิธีระบุอะแด็ปเตอร์พารามิเตอร์บรรทัดคําสั่งคุณลักษณะเพิ่มเติมและปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้