ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

18872
9/30/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technologyสําหรับอุปกรณ์ Intel® Bluetooth ที่ติดตั้งไว้ใน Intel® Compute Stick STK2M364CC, STK2m3W64CC และ STK2MV64CC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 9.6 MB
  • SHA1: 6BCE8CE9E54778085C1732E1F3831201EF1D0264

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technologyสําหรับอุปกรณ์ Intel® Bluetooth ที่ติดตั้งไว้ใน Intel® Compute Stick STK2m364CC, STK2m3W64CC และ STK2mV64CC

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไข คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับIntel® Compute Stickของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้