Intel® Wireless Bluetooth® Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

18872
9/30/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์เทคโนโลยี Intel PROSet/Wireless สําหรับอุปกรณ์ Bluetooth® ของ Intel ที่ติดตั้งใน Intel®® Compute Sticks STK2M364CC, STK2m3W64CC และ STK2MV64CC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 9.6 MB
  • SHA1: 6BCE8CE9E54778085C1732E1F3831201EF1D0264

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์เทคโนโลยี Intel PROSet/Wireless Software for Bluetooth สําหรับอุปกรณ์ Intel® Bluetooth® ที่ติดตั้งใน Intel® Compute Stick STK2m364CC, STK2m3W64CC และ STK2mV64CC

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขแล้ว ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้