ไดรเวอร์กราฟิก pGFX สําหรับ Intel® Server Board S1200SPL สําหรับ Windows * OS

18842
1/10/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์กราฟิก Intel® Server Board S1200SPL pGFX สําหรับ Windows* OS (15.45.9.64.4534)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 237.6 MB
  • SHA1: AF47725BFECD295B8B1380A29B88601DEE019831

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ไดรเวอร์นี้รองรับเฉพาะกราฟิกแบบรวมของ CPU กับ Intel® Server Board S1200SPL เท่านั้น

ประกาศสําคัญ: ไดรเวอร์นี้ไม่สามารถใช้กับ Intel® Server Board S1200SPS และ S1200SPO

เกี่ยวกับไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานร่วมกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้