Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) ของ NUC6CAY, NUC8CCH

18816
11/13/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Trusted Execution Engineไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ทั้งหมด

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 73.7 MB
  • SHA1: CDAC9CB8091A0C67C03CB7E28544009489B0CD6D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์และIntel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) และเฟิร์มแวร์ ต้องมีIntel TXEการรักษาความปลอดภัยให้กับ Secure Boot และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่® NUC

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้