Intel® Trusted Execution Engine (Intel TXE) Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC6CAYS และ NUC6CAYH

18816
1/13/2023

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel Trusted Execution Engine และเฟิร์มแวร์สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC6CAYS & NUC6CAYH.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 69.4 MB
  • SHA1: C0E3F36D091E774E198B16FD3BBC2731A97E6A95

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ Intel Trusted Execution Engine (Intel TXE) สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel®® NUC6CAYS และ NUC6CAYH ไดรเวอร์ Intel TXE จําเป็นสําหรับ Secure Boot และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้