ไดร์เวอร์ Intel® Wireless Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18807
2/21/2019

บทนำ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ไร้สาย Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์เทคโนโลยี Bluetooth* สําหรับ Windows® 10 สําหรับการ์ดไร้สายที่ติดตั้งใน Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 10.7 MB
  • SHA1: 594FD98FA1AFF2D83BBBA693F19C9792521A2CB8

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์เทคโนโลยี Bluetooth® สําหรับ Windows® 10 สําหรับการ์ดไร้สายที่ติดตั้งใน Intel® NUC

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับมีอะไรใหม่หรือปัญหาที่แก้ไขแล้ว ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้