Intel Atom® Processor C3200 Series for Yocto Project*: บันทึกประจํารุ่นและแพ็คเกจซอฟต์แวร์

18801
10/24/2017

บทนำ

แพ็คเกจสนับสนุนบอร์ดตามโครงการ Yocto* สําหรับ Intel Atom® Processor C3200 Series

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Linux*
  • ขนาด: 115.8 MB
  • SHA256: C52F0D53C3DA0ADD14AC1C399B9B9D7DBECAD7EF2106DE8CB3376AA15E876017

คำอธิบายโดยละเอียด

ซอฟต์แวร์นี้มีไว้สําหรับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้แพลตฟอร์ม Intel® แบบฝังตัว ไม่ได้มีไว้สําหรับระบบธุรกิจหรือผู้บริโภค

ภาพรวม

Intel มอบแพ็คเกจสนับสนุนบอร์ดตามโครงการ Yocto* สําหรับ Intel Atom® Processor C3200 Series สําหรับการทดสอบและตัวเลือกการปรับแต่งที่เลือกและการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามโครงการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเอกสารทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และการสนับสนุนเชิงลึกสําหรับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่ Resource & Design Center

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้